Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 44. sjednici održanoj 29.9.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Prehrambena industrija „MLINPEK“ Otvoreno Dioničko društvo Bugojno
  • Rješenje kojim se se, kao neosnovan, odbija zahtjev emitenta Društvo za građevinarstvo i inženjering "RAD" dioničko društvo Konjic za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata
  • Rješenje kojim se briše se 81 vlastita dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM u Registru emitenata, emitenta UniCredit Bank d.d.
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo za kartično poslovanje "BAMCARD" Sarajevo
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Građevinsko privredno društvo „DRINA“ Dioničko društvo Goražde
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „ANGROSIROVINA“ Tuzla
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „SUPER – NOVA“ dioničko društvo Mostar za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena člana nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „METALOTEHNA“ Tuzla
  • Pravilnik o postupanju kod preuzimanja dioničkih društava.
Dokument
Zapisnik sa 44. sjednice Komisije Preuzimanje download