Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 45. sjednici održanoj 12.10.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo za proizvodnju i prodaju mlinskih i pekarskih proizvoda MLIN I PEKARA d.d. Ljubače – Tuzla
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „MLINPEK– ŽITAR“ Otvoreno dioničko društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce (ciljno društvo) Jozi Bojaniću iz Jajca (ponudilac), sa svim elementima ponude osim u dijelu koji se odnosi na korištenje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača Tešanj (ciljno društvo) društvu ,,HIFAPETROL“ Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo, Muharemu Ahmetliću, Ahmedu Ahmetliću i Ibrahimu Hoziću (osoba u zajedničkom djelovanju) (ponudilac), sa svim elementima ponude osim u dijelu koji se odnosi na korištenje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara u skladu sa čl. 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
  • Rješenje kojim se utvrđuje se međusobna povezanost pravnih osoba: ZIF „BIG – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo Zagrebačka 50. Sarajevo; ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, Zagrebačka 50. Sarajevo; ZIF „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo, Zagrebačka 50. Sarajevo; ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo, Zagrebačka 50. Sarajevo i Društva za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo Zagrebačka 50. Sarajevo koje upravlja navedenim ZIF-ovima, kroz upravljačke odnose, te zajedničko djelovanje
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen BALANCE Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija, Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
  • Zbog postupanja učesnika u transakcijama dionicama simbola PRAKRK3 na dan 11.03.2021. godine, suprotno odredbama člana 233. stav 1. tč. b) i d) i 234. stav 1. tč. c) Zakona o tržištu vrijednosnih papira, a što je kažnjivo po odredbama člana 262. tč. 81. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, izdati su prekršajni nalozi za: Društvo za upravljanje fondovima ABDS d.o.o. Sarajevo koje upravlja ZIF-om BIG– investiciona grupa d.d. Sarajevo, odnosno ovlaštenu osobu u društvu Edinu Dizdar; te BINGO d.o.o. EXPORT-IMPORT Tuzla, odnosno odgovornu osobu u društvu Hadžiabdić Sabrudina
  • Zbog postupanja profesionalnog posrednika AW broker d.o.o. Sarajevo suprotno odredbama člana 86. stav 1. tačka c. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, a što je kažnjivo po odredbama člana 262. stav 1. tačka 34., izdati su prekršajni nalozi za AW Broker d.o.o. Sarajevo i Adnana Bunju, ovlaštenu osobu u pravnom licu
  • Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Alena Murguza iz Sarajeva, koji će se uputiti Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa hitne 45. sjednice Komisije Preuzimanje download