Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 46. sjednici održanoj 19.10.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, donijela je sljedeće odluke:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje član nadzornog odbora emitenta „SARAJEVSKA BERZA-BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA“ dioničko društvo Sarajevo, i to: Ammar Škaljić
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar „Sarajevo“ d,d. (ciljno društvo) društvu Bingo d.o.o. export – imoport Tuzla (ponudilac), sa svim elementima ponude
 • Odbacuje zahtjev za objavljivanje ponude za preuzimanje društva trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar „Sarajevo“ d,d. (ciljno društvo) društvu BLBH Invest GmbH, Kramergasse 9/14, Wien (ponudilac)
 • Izdaje se prekršajni nalog ponudiocu Jozi Bojaniću u iznosu od 200,00 KM
 • Izdaje se prekršajni nalog profesionalnom posredniku AW Broker doo Sarajevo u iznosu od 15.000 KM
 • Izdaje se prekršajni nalog Adnanu Bunji kao odgovornom licu u pravnom licu profesionalnog posrednika AW Broker d.o.o.
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva BAMCARD d.d. Sarajevo (ciljno društvo) društvu ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA dioničko društvo Sarajevo (ponudilac), sa svim elementima ponude
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene Statuta Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene Statuta Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene Prospekta Triglav Globalni dionički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene Statuta Triglav Obveznički otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „KOMAR-TVORNICA GIPSA“ zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata.
Dokument
Zapisnik sa 46. sjednice Komisije Preuzimanje download