Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 48. sjednici održanoj 8.11.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, donijela je sljedeće odluke:

  • Rješenje kojim se u Registru emitenata briše se 8.050 obveznica emitenta Kanton Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "CENTRALNO GRIJANJE" za distribuciju toplotne energije Tuzla;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Dioničko društvo za proizvodnju i obradu duhana "DUHAN" d.d. Gradačac za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se ukida dozvola za obavljanje dilerskih poslova na tržištu vrijednosnih papira društvu AW Broker d.o.o. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje suglasnost na izmjenu akta Tarifa usluga ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo u poslovanju sa vrijednosnim papirima;
  • Zaključak o obustavi postupka po zahtjevu Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo;
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Planu nabavki za 2022. godinu.
Dokument
Zapisnik sa 48. sjednice Komisije Preuzimanje download