Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 49. sjednici održanoj 17.11.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, donijela je sljedeće odluke:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Poslovni sistemi RMK preduzeće za poslove Razvoja, Marketinga i Konsaltinga Zenica
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA
  • Rješenje kojim se, na temelju izvještaja Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina kao banke depozitara u emisiji vrijednosnih papira, proglašava se uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO
  • Rješenje kojim se odobrava se III (treća) emisija obveznica javnom ponudom putem berze emitentu Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje treći član nadzornog odbora emitenta OTVORENO DIONIČKO DRUŠTVO KONFEKCIJA "BORAC" TRAVNIK
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija, Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo, broj: 1149/22 od 4.11.2022. godine
  • Memorandum o saradnji s Finansijsko-informatičkom agencijom
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Adnanu Deliću i Vedadu Selimbegoviću za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje fondovima „EURO - INVESTMENT“ d.d. Tuzla, te kojim se obustavlja postupak za izdavanje prethodne saglasnosti Hasenu Mašoviću za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje fondovima „EURO - INVESTMENT“ d.d. Tuzla, zbog odustajanja stranke od zahtjeva
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Mirzi Hadžiosmanoviću za članstvo u nadzornom odboru Društva za upravljanje fondovima „EURO - INVESTMENT“ d.d. Tuzla
  • Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te obavljanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira.
Dokument
Zapisnik sa 49. sjednice Komisije Preuzimanje download