Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 5. sjednici održanoj 4.11.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Alpina FOGS d.d. Sarajevo;
  • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „Putevi“ dioničko društvo Mostar za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata kod Komisije;
  • Usvojila je rješenje kojim se odobrava emitentu „Fabrika Cementa Lukavac“ d.d. promjena oblika organizovanja iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Usvojila je rješenje kojim se emitentu Društvo za prevoz putnika i roba „Konjictrans“ d.d. Konjic odobrava promjena oblika organizovanja iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Izdavačko export-import društvo „SARAJEVO-PUBLISHING“ d.d. Sarajevo;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo;
  • Usvojila je zaključak kojim se odbacuje odobravanje objavljivanja ponude za preuzimanje društva VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo, Dioničkom društvu za ekonomski, finansijski i pravni konsalting „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo;
  • Usvojila je rješenje kojim se odobrava pripajanje emitenta Vakufska banka d.d. Sarajevo emitentu ASA banka d.d. Sarajevo;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ADRIATIC OSIGURANJE d.d.;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „CROATIA OSIGURANJE“ d.d.;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena u nadzornom odboru emitenta UniCredit Bank d.d.;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Pivara Tuzla d.d.;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „Rudnici boksita Jajce“ otvoreno dioničko društvo, Jajce;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Željezara „Ilijaš“ d.d. Ilijaš;
  • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Goražde putevi d.d. Goražde za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata kod Komisije;
  • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Bosna Bank International d.d. Sarajevo;
 • Dokument
  Zapisnik sa 5. sjednice Komisije Preuzimanje download