Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 50. sjednici održanoj 29.11.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, donijela je sljedeće odluke:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde
 • Rješenje kojim se odobrava IV (četvrta) emisija obveznica javnom ponudom putem berze emitentu Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbor emitenta „SANITEKS“ dioničko društvo Velika Kladuša
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Triglav Osiguranje dioničarsko društvo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ENERGOINVEST - Dalekovodizgradnja, dioničko društvo Sarajevo
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Društvo za građevinarstvo i inženjering "RAD" dioničko društvo Konjic
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „SUPER – NOVA“ dioničko društvo Mostar
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena članova nadzornog odbora emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija
 • Izdaje se prekršajni nalog društvu Bosnalijek d.d. jer nije postupilo po obvezi iz članka 229. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
 • Rješenje kojim se daje suglasnost na Pravila poslovanja sa vrijednosnim papirima društvu ASA Banka d.d. Sarajevo
 • Rješenje po zahtjevu društva ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, kojim se ukida dozvola za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i dozvola za obavljanje poslova depozitara u emisiji i prometu vrijednosnih papira
 • Rješenje kojim se izdaje dozvola društvu ASA Banka d.d. Sarajevo za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine
 • Rješenje kojim se daje suglasnost na Tarifu naknada za poslove s vrijednosnim papirima društvu ASA Banka d.d. Sarajevo
 • Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo Poslovni sistemi RMK preduzeće za poslove Razvoja, Marketinga i Konsaltinga Zenica
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta UniCredit Bank d.d.
 • Rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala po zahtjevu emitenta zahtjevu emitenta Dioničko društvo Poslovni sistemi RMK preduzeće za poslove Razvoja, Marketinga i Konsaltinga Zenica
 • Rješenje kojim se utvrđuje da po ponudi za preuzimanje društva „MLINPEK-ŽITAR“ Otvoreno dioničko društvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije br. 04/3-19-21/21 od 12.10.2022. godine, Jozi Bojaniću iz Jajca (ponudilac), nije bilo osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje
 • Rješenje kojim se utvrđuje da je po ponudi za preuzimanje društva „Pobjeda“ d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača Tešanj (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije, br. 04/1-19-305/19 od 12.10.2022. godine, društvu ,,HIFA-PETROL“ Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo, Muharemu Ahmetliću, Ahmedu Ahmetliću i Ibrahimu Hoziću - osobe u zajedničkom djelovanju (ponudilac), bilo 12 (dvanaest) osoba koje su prihvatile ponudu u iznosu 42.714 dionica što predstavlja 9,1033% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva
 • Rješenje kojim se utvrđuje da po ponudi za preuzimanje društva Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar „Sarajevo“ d.d. (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije, br. 04/1-19-129/20 od 19.10.2022. godine, društvu Bingo d.o.o. export-import Tuzla (ponudilac), nije bilo osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje
 • Rješenje kojim se utvrđuje da su po ponudi za preuzimanje društva Dioničko društvo za kartično poslovanje „BAMCARD“ Sarajevo (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije, br. 04/4-19-227/22 od 19.10.2022. godine, društvu ASA BANKA NAŠA I SNAŽNA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO (ponudilac) u zajedničkom djelovanju sa društvom ASA BANKA d.d. Sarajevo, bile 3 (tri) osobe koje su prihvatile ponudu u iznosu 100 dionica što predstavlja 0,2258% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva.
Dokument
Zapisnik sa 50. sjednice Komisije Preuzimanje download