Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 52. sjednici održanoj 8.12.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "INGRAM" dioničko društvo Srebrenik;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "VELMOS" d.d. Mostar;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na objavljivanje promotivnih informacija o Triglav Fondovi društvu za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, te promotivnih informacija o fondovima: Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom;
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zdravstvenih usluga iz Aneksa II dio b) Zakona o javnim nabavkama.
Dokument
Zapisnik sa 52. sjednice Komisije Preuzimanje download