Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 54. sjednici održanoj 20.12.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent „NEKRETNINE MILJACKA“ dioničko društvo za poslovanje nekretninama, Sarajevo
 • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu "HIDROELEKTRO-TERMO INSTALACIJE i GRAĐENJE" dioničko društvo Sarajevo, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora "BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA" D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST KISELJAK
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta „MS & WOOD“ dioničarsko društvo za proizvodnju namještaja i trgovinu, Fojnica
 • Rješenje kojim se obustavlja dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo po rješenju Komisije broj: 04-19-722/04 od 10.11.2004. godine, u trajanju od 30 dana, a primjenjuje se od dana donošenja rješenja
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Zenička industrija mlijeka d.d. Zenica (ciljno društvo) društvu AS HOLDING d.o.o. (ponudilac), sa svim elementima ponude osim u dijelu koji se odnosi na korištenje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara u skladu sa članom 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava
 • Rješenje kojim se odbija dati odobrenje na Pravilnik o hibridnim načinima trgovine na Sarajevskoj berzi-burzi d.d. Sarajevo, br. 02-64/22 od 18.10.2022. godine, te Rješenje kojim se nalaže Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo obustava primjene odredbi čl. 6. i 7. Pravilnika o vanrednim aukcijama br. 1–484/07 od 13.07.2007. godine u dijelu II – Metoda 1 – Jednokratna aukcija sa ograničenjem količine na kupovnoj strani i odredbe Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vanrednim aukcijama, br. 02-83/16 od 12.08.2016. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vanrednim aukcijama, Br. 1-218/08 od 24.03.2008. godine, te kojim se nalaže Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo izrada Pravilnika kojim će vanredne aukcije biti uređene na transparentan način u smislu propisanog najkraćeg roka održavanja aukcije u odnosu na vrijeme obavještavanja učesnika na tržištu i javnosti o istoj, i kojim će način određivanja cijene vanredne aukcije omogućiti postizanje najbolje cijene
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene Prospekta Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom SME BH Equity
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene Statuta Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom SME BH Equity
 • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent BS BROKER Berzno posrednička kuća d.d. Sarajevo
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo “POLET” Zenica
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše se emitent „FOTO-OPTIK“ Dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo.
Dokument
Zapisnik sa 54. sjednice Komisije Preuzimanje download