Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 55. sjednici održanoj 27.12.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje po žalbi ponuđača Rubikon d.o.o. Bijeljina po punomoćniku advokatu Milanu Milovanoviću iz Bijeljine na tendersku dokumentaciju 01-14-3-2325/22 za javnu nabavku računarske opreme objavljenu Obavještenjem broj 8595-7-1-30-3- 5/22 od 21.12.2022. godine, kojim se predmetna žalba usvaja kao osnovana, te kojim se utvrđuju izmjene i dopune tenderske dokumentacije i kojim se usvaja zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka;
 • Zaključak o obustavi upravnog postupka kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pokrenutog dana 16.11.2021. godine u predmetu pripajanja emitenta CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo emitentu Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo, a zbog odustanka stranke od zahtjeva;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Sparkasse Bank dd Bosna i Hercegovina;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "MEDIKOMERC" Dioničarsko društvo Sarajevo za unutrašnju i spoljnu trgovinu medicinskim robama za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata, kao neosnovan;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše Dioničko društvo “POLET” Tuzla;
 • Rješenje kojim se Registra emitenata briše Dioničko društvo "2. Oktobar" Tuzla ;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše TVORNICA KONFEKCIJE “BORAC” DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent emitenta “AMOS” Tuzla, Dioničarsko društvo za trgovinu na veliko i malo i završne radove u građevinarstvu;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent DIONIČKO DRUŠTVO SODASO-holding TUZLA;
 • Zaključak kojim se obustavlja postupak kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pokrenut na zahtjev profesionalnog posrednika VGT Broker d.o.o. Visoko, koji se odnosi na Zahtjev za davanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u temeljnom kapitalu Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira, a zbog odustanka stranke od zahtjeva.
Dokument
Zapisnik sa Hitne 55. sjednice Komisije Preuzimanje download