Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 56. sjednici održanoj 29.12.2022. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Pravilnik o dodatnim uslovima za ulaganja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom;
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima;
  • Pravilnik o javnim nabavkama;
  • Odluku o Planu nabavki za 2023. godinu;
  • Odluku o usvajanju Finansijskog/Financijskog plana za 2023. godinu i Program rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ROBNA KUĆA „TUZLANKA“ d.d. Tuzla;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Kulo Midhatu, Mušinbegović Almi i Bećirović Edinu za članstvo u nadzornom odboru ZIF-a „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo.