Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 57. sjednici održanoj 11.1.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se utvrđuje da je uspjela emisija obveznica emitenta Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar i upisuje se u registar emitenata 180.964 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM emitovanih javnom ponudom putem berze, sa kamatom na glavnicu po stopi od 3,5% godišnje, uz polugodišnji obračun i isplatu kamate, te jednokratnom isplatom glavnice po dospijeću; 
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo "ELIR-Nikola Tesla" Tuzla;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Robna kuća "BULEVAR“ dioničko društvo Tuzla;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent "Unioninvest-Hidrotehnika" Dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Trgovinsko preduzeće "GATAČKO POLJE" dioničko društvo;
  • Rješenje koiim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu "INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE“ D.D. SARAJEVO iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i prema kojem postojeći vlasnici dionica, evidentirani u Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo, stiču pravo na udio u društvu sa ograničenom odgovornošću srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva u skladu sa planom reorganizacije;
  • Rješenje kojim se Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitentu Građevinsko-uslužno preduzeću „Univerzal" dioničko društvo Zenica;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo „POBJEDA-RUDET" Goražde, Višegradska bb, Goražde (ciljno društvo) društvu Kirlioglu Kumya sanayi ve ticaret anonim sirketi, Turska (ponudilac) sa svim elementima ponude; 
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom.