Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 58. sjednici održanoj 19.1.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava se pripajanje emitenta CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo emitentu Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na Uputstvo o postupku kod preuzimanja dioničkih društava;
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada;
  • Rješenje kojim se obustavlja dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo po rješenju Komisije broj: 04-19-722/04 od 10.11.2004. godine, do ispunjavanja uvjeta za održavanje dozvole.