Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 59. sjednici održanoj 26.1.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta "KOMAR - TVORNICA GIPSA" zatvoreno dioničko društvo Donji Vakuf;
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te obavljanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev za odobravanje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Dioničarsko društvo „Prevoz radnika Kreka“ (ciljno društvo) podnosiocu zahtjeva "BINGO" d.o.o. export-import Tuzla (ponudilac);
  • Rješenje kojim se odobrava se promjena oblika organizovanja emitentu ROBNA KUĆA "TUZLANKA" d.d. Tuzla, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Zaključak kojim se odbacuje zahtjev po prijavi emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo, u predmetu upisa vlastitih dionica za zaposlene;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar „Sarajevo“ d.d. (ciljno društvo) društvu Bingo d.o.o. export-import Tuzla (ponudilac), sa svim elementima ponude.