Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 6. sjednici održanoj 11.11.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se proglašava ništavim dopunsko rješenje Komisije broj: 03/1-19-215/16 od 28.09.2016. godine;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde u predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta UniCredit Bank d.d.;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „CESTE“ Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ZiraatBank BH d.d.;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta NLB Banka d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Bosna Bank International d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Unioninvest d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava zahtjev Društva za upravljanje fondovima BLAGO d.o.o. Sarajevo za odobrenje smanjenja osnovnog kapitala društva u Registru fondova;
 • Usvojila je rješenje kojim se daje prethodna saglasnost emitentu BADECO ADRIA d.d. Sarajevo za povećanje kvalificiranog udjela u Društvu za upravljanje fondovima ŠIB-AR INVEST d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje dozvola za osnivanje Triglav Obvezničkog otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom i kojim se odobrava Prospekt Triglav obvezničkog otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji predstavlja javnu ponudu za prodaju udjela OIF Triglav Obveznički, te Statuta Triglav Obveznički, kao sastavnog djela prospekta, po zahtjevu PROF IN Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje dozvola za osnivanje Triglav Global otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom i kojom se odobrava Prospekt Triglav Global otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji predstavlja javnu ponudu za prodaju udjela OIF Triglav Global, te Statuta OIF Triglav Global, kao sastavnog dijela prospekta, po zahtjevu PROF IN Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo;
Dokument
Zapisnik sa 6. sjednice Komisije Preuzimanje download