Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 60. sjednici održanoj 1.2.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se utvrđuje da su po ponudi za preuzimanje društva Zenička industrija mlijeka d.d. Zenica (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije, br. 04/1-19-59/20 od 20.12.2022. godine, društvu AS HOLDING d.o.o. (ponudilac), bila 4 (četiri) dioničara koji su prihvatili ponudu u iznosu 103.763 dionice što predstavlja 37,1889% od ukupnog broja dionica s pravom glasa ciljnog društva.