Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 61. sjednici održanoj 6.2.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava podjela društva Otvoreno dioničko društvo Trgovina „BORAC“ Travnik, razdvajanjem sa osnivanjem i kojim se u Registar emitenata upisuje Otvoreno dioničko društvo "BORAC" Trgovina Travnik (skraćena firma: „BORAC“ TRGOVINA D.D. Travnik), kao pravni sljednik društva nastalog podjelom razdvajanjem sa osnivanjem;
  • Rješenje kojim se proglašava neuspjelom IV (četvrta) emisija obveznica emitenta Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine putem, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. Velika Kladuša;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom;
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira.