Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 64. sjednici održanoj 17.2.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira zatvorenom ponudom i skraćeni prospekt emitentu Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE, dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo oduzima dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo, izdata Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/2-19-154/20 od 31.1.2022. godine;
  • Rješenje kojim se „NAPRIJED INVEST“ društvu za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo oduzima dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo, izdata Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/2-19-57/20 od 31.1.2022. godine.