Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 66. sjednici održanoj 9.3.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent ROBNA KUĆA "TUZLANKA" d.d. Tuzla upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-121/02 od 29.03.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-326-568;
 • Zaključak o obustavi postupka kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH koji je pokrenut dana 29.12.2022. godine na zahtjev emitenta "BNT POSLOVNI SUSTAV" Dioničko društvo za trgovinu i usluge Novi Travnik u predmetu odobrenja promjene oblika društva, a zbog odustanka stranke od zahtjeva;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo, te kojim se nalaže emitentu da u roku od 60 dana od dana prijema rješenja sazove i održi skupštinu društva, te imenuje sedmog člana nadzornog odbora u skladu sa zakonom, propisima Komisije i statutom društva;
 • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu DIONIČKO DRUŠTVO "PREHRANA-PROMET" TUZLA, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "Dioničko društvo za otkup i obradu duhana Stolac" Stolac;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničarsko društvo, trgovina na veliko i malo neprehrambenim i prehrambenim proizvodima i poslovima spoljno-trgovinskog prometa "VELEFARMACIJA" d.d. Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-385/01 od 27.12.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-197-414;
 • Rješenje kojim se iz  Registra emitenata briše emitent “ingrap” Dioničko društvo za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-55/01 od 28.2.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-56-164;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent "UNIKLIMA" dioničko društvo Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 01-19-110/00 od 14.9.2000. godine pod registarskim brojem upisa: 01-15-69;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI “TUZLA” TUZLA;
 • Usvaja se Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje;
 • Rješenje kojim se proglašava neuspjelom emisija dionica zatvorenom ponudom emitenta Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE, dioničko društvo Sarajevo, odobrena rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 03/1-19-10/23 od 17.02.2023. godine;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent CENTRAL OSIGURANJE dioničko društvo upisan po rješenju Komisije broj: 03/2-19-180/16 od 19.05.2016. godine pod registarskim brojem upisa: 02-58-5670;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - UNIKLIMA DD SARAJEVO Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - TP INGRAP DD SARAJEVO Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - RK Tuzlanka d.d. Tuzla Preuzimanje download