Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 67. sjednici održanoj 9.3.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje o uspješnosti preuzimanja po ponudi za preuzimanje Trgovinskog poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar „Sarajevo“ d.d., (ciljno društvo) odobrenoj rješenjem Komisije, broj 04/4-19-07/23 od 26.1.2023. godine, društvu Bingo d.o.o. export-import Tuzla (ponudilac);
  • Rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala po zahtjevu emitenta SOKO - TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d. ČITLUK, za iznos od 813.082,40 KM smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 21,80 KM na 2,56 KM, s tim da broj od 42.260 emitovanih redovnih dionica ostaje nepromijenjen.