Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 68. sjednici održanoj 21.3.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira zatvorenom ponudom i skraćeni prospekt emitentu SOKO - TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d. ČITLUK;
  • Rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira putem zatvorene ponude i skraćeni prospekt, emitentu ZiraatBank BH d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta ZRAK - Dioničko društvo za preciznu mehaniku, optiku, optoelektroniku i elektromehaniku - Sarajevo za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Fabrika obuće “AIDA” dioničko društvo Tuzla upisan po rješenju Komisije broj: 03/2-19-457/05 od 29.9.2005. godine pod registarskim brojem upisa: 01-717-2231;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “RATAR” Dioničko društvo Novi Grad - Proizvodnja i promet poljoprivrednim proizvodima upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-221/01 od 9.10.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-90-266;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “E-Tvornica rastavljača i kablovskih glava” Dioničko društvo Bihać upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-11/02 od 24.1.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-254-480; 
  • Rješenje kojim se u Registru emitenata briše Eldin Hadžiselimović sa mjesta člana nadzornog odbora emitenta ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO i kojim se nalaže emitentu iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja da u razumnom roku, a koji ne može biti duži od 90 dana od dana prijema ovog rješenja, sazove i održi skupštinu društva, te imenuje petog člana nadzornog odbora, odnosno da imenuje novi nadzorni odbor u skladu sa zakonom, propisima Komisije i statutom društva;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev za odobravanje objavljivanja ponude za preuzimanje društva Hercegovina-auto d.d. Mostar, Bišće Polje bb, Mostar (ciljno društvo), društvu „FAREX“ d.o.o. Društvo za trgovinu, proizvodnju, promet i usluge, Tešanj, ul. Titova bb, Jelah (ponudilac);
  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Samiru Redžepoviću, Senadu Kasumoviću i Adisu Imširoviću za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva za upravljanje investicijskim fondovima BLAGO d.o.o. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se izriče javna opomena društvu VGT Broker d.o.o. Visoko zbog neizvršavanja obaveza iz člana 86. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
Dokument
Rješenje o brisanju emitenta iz registra emitenata - FABRIKA OBUĆE AIDA DD TUZLA Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - RATAR DD ODŽAK - NOVI GRAD Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - E-TVORNICA RASTAVLJAČA I KABLOVSKIH GLAVA DD BIHAĆ Preuzimanje download