Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 70. sjednici održanoj 29.3.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 27.901 dionica zaposlenih uz istovremeno brisanje 27.901 vlastitih dionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM, po prijavi emitenta Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se promjena člana nadzornog odbora emitenta "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. Za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na opći akt Odluka o izmjenama pravilnika o sukobu interesa “Triglav Fondovi” Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo sa investicijskim fondovima kojima Društvo upravlja i to: Triglav Globalni dionički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i Triglav Obveznički otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, te sukob interesa vlasnika udjela u otvorenim investicijskim fondovima;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na opći akt Politika upravljanja sukobom interesa “Raiffeisen INVEST” Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo sa investicijskim fondovima kojima Društvo upravlja i to: Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Raiffeisen BALANCE ESG otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, te sukob interesa vlasnika udjela u otvorenim investicijskim fondovima;
  • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Merimi Hasanović iz Vogošće - Sarajevo za obavljanje funkcije direktora zatvorenog investicijskog fonda prevent Invest d.d Sarajevo.