Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 71. sjednici održanoj 6.4.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "GRAWE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent "Bjelašnica" Dioničarsko društvo Hadžići upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-400/01 od 11.12.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-181-393;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje 2.000 dionica zaposlenih uz istovremeno brisanje 2.000 vlastitih dionica, nominalne vrijednosti 10,00 KM, po prijavi emitenta Bosnalijek farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta ŠUMARSTVO "SREDNJE NERETVANSKO" dioničko društvo Mostar za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina;
 • Rješenje kojim se, na temelju izvještaja Bosna Bank International d.d. Sarajevo kao banke depozitara u emisiji vrijednosnih papira, proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom emitenta ZiraatBank BH d.d.;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "Transturist“ dioničko društvo Tuzla;
 • Rješenje kojim se uvrštava Društvo za reviziju BAKER TILLY RE OPINION“ d.o.o. Sarajevo na Listu revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima koja je prilog i sastavni dio ovog rješenja;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta HIDROMONTAŽA Dioničko društvo za proizvodnju, montažu i održavanje hidrograđevinske opreme i instalacija, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odbija emitenta "ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata, u sastavu: Ile Baković, Željko Damjanović, Ivan Kolobarić i Samir Anić, i kojim se nalaže emitentu iz tačke 1. dispozitiva da u roku od 60 dana, u skladu sa članom 232. stav 1. tačka a), stav 4. i stav 5. Zakona o privrednim društvima, sazove i održi skupštinu društva, te izvrši izbor i imenovanje nadzornog odbora;
 • Odgovor na predstavku Udruge malih dioničara Aluminija d.d. Mostar;
 • Obavještenje koje će se uputiti Društvu za reviziju i usluge „ZUKO“ d.o.o. Sarajevo o uvrštavanju na Listi revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima u 2023. godini sa ažuriranom Listom.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - BJELAŠNICA Dioničarsko društvo Hadžići Preuzimanje download