Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 72. sjednici održanoj 13.4.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "STEP" Izgradnja, montaža i proizvodnja elektro i mašinske opreme d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se Društvo za reviziju „EXPERT“ d.o.o. Zenica uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze i profesionalnih posrednika;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „MAGROS-VELETRGOVINA“ dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu Sarajevo (ciljno društvo) društvu AL-SHIDI TRADING CO. LTD Hay Al-Nafl, Rijad, SAUDI ARABIA (ponudilac) u zajedničkom djelovanju sa društvom AL-SHIDI INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo, sa svim elementima ponude;
  • Rješenje kojim se oduzima prethodna saglasnost društvu „AERO CONSULTING“ d.o.o. Sarajevo za sticanje kvalificiranog udjela u iznosu od 96,97% kapitala Društva za upravljanje fondovima „EURO- INVESTMENT“ d.d. Tuzla izdata Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/3-19-249/17 od 14.9.2017. godine;
  • Ažuriranu Listu revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova;
  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Mirzi Šišiću, Almiru Murtiću i Amiru Polutanu za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom NAPRIJED d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu "Bristol" d.d. Mješovito hotelsko turističko i trgovinsko preduzeće Sarajevo, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Zaključak o odbacivanju zahtjev za odobravanje objavljivanja ponude za preuzimanje društva „VISPAK“ dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko (ciljno društvo), društvu „AS“ d.o.o. Jelah-Tešanj, Društvo za proizvodnju, trgovinu i transport (ponudilac).