Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 73. sjednici održanoj 18.4.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Dioničko društvo „ANGROSIROVINA“ Tuzla za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacija o Triglav Globalni Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Triglav obveznički Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija, Triglav Fondovi društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, broj: 176/23 od 07.04.2023. godine;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi Nadzornog odbora Društva za upravljanje fondovima „BLAGO“ d.o.o. Sarajevo Samir Redžepović iz Sarajeva – predsjednik, Senad Kasumović iz Sarajeva – član i Adis Imširović iz Sarajeva – član;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Alpina FOGS d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "ŠUMAPROJEKT" dioničko društvo za projektovanje i inžinjering u drvnoj industriji, Sarajevo za upis promjene člana nadzornog odbora u Registar emitenata.