Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 77. sjednici održanoj 17.5.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Zaključak kojim se odbacuje zahtjev emitenta APRO "FLORAMI" dioničko društvo Mostar dostavljen ovom organu 05.12.2022. godine u predmetu upisa članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE, dioničko društvo Sarajevo;
  • Rješenje kojim se daje suglasnost na izmjenu i dopunu Tarife naknada za poslove sa vrijednosnim papirima, broj: 35/2023 od 21.02.2023. godine, društvu VGT Broker d.o.o. Visoko;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničarsko društvo za građevinsku djelatnost “SANA” Ključ upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-411/01 od 10.1.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-226-449.