Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 78. sjednici održanoj 23.5.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost na izbor Alme Klino iz Sarajeva za zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo i to: Mirza Šišić – predsjednik, Almir Murtić i Amir Polutan – članovi.