Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 79. sjednici održanoj 29.5.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta „UNIS-matic“ Bugojno zatvoreno dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se Društvo za reviziju, finansijsko i porezno savjetovanje „REVICUS“ d.o.o. Zenica uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira;
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost ponude za preuzimanje „MAGROS-VELETRGOVINA“ dioničko društvo za trgovinu na veliko, malo i spoljnu trgovinu Sarajevo (ciljno društvo), odobrene rješenjem Komisije, broj 04/4-19-257/23 od 13.4.2023. godine, društvu AL-SHIDDI TRADING CO. LTD Hay Al-Nafl, Rijad, SAUDI ARABIA u zajedničkom djelovanju sa društvom AL-SHIDDI INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo (ponudilac);
  • Rješenje kojim se društvu SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo ukida dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu sa vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira Federacije BiH, izdana Rješenjem Komisije broj: 04-19-150/05 od 21.04.2005. godine, te dozvola za obavljanje poslova agenta emisije na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH izdana Rješenjem Komisije broj: 04/1-19-501/09 od 12.11.2009. godine;
  • Rješenje kojim se daje suglasnost na Pravila poslovanja sa vrijednosnim papirima, broj: 78-2/23 od 05.04.2023. godine, društvu ZiraatBank BH d.d. Sarajevo.