Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 8. sjednici održanoj 2.12.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu „DOBRINJA“ d.d. za promet robe na malo i veliko, Sarajevo, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Usvojila je rješenje kojim se briše iz Registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije emitent Dioničko društvo „Kombiteks“ Bihać;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „PRERADA I PROMET MLIJEKA“ DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA“ ;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „CITY PARK“ Društvo za trgovinu i usluge d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću „NATRON“ Maglaj;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava smanjenje osnovnog kapitala emitentu Alpina FOGS d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se upisuje povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava emitentu UNIQA Osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava emisija vrijednosnih papira zatvorenom ponudom i skraćeni prospekt emitentu DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstavaemitentu Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava emisijavrijednosnih papira zatvorenom ponudom i skraćeni prospekt emitentu Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group;
 • Usvojila je rješenje kojim seproglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom po prijavi emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo.
 • Usvojila je rješenje kojim se upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta ŠIPAD-KOMERC DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I INŽENJEING SARAJEVO u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije, upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Rudnici mrkog uglja Banovići;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Triglav Osiguranje dioničarsko društvo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisijeupisuju članovi nadzornog odbora emitenta UNIQA osiguranje dioničko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d. Srebrenik;
 • Usvojila je rješenje kojim se Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije, upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta GRAFIČKO DIONIČKO DRUŠTVO „POLET“ Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se briše sa Liste revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova, Društvo „REVIK“ d.o.o. revizija, računovodstvo i konsalting Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje predhodna saglasnost na izmjeni Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d Mostar shodno Prijedlogu Odluke Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Mostar, o izmjenama i dopunama Statuta Fonda;
 • Usvojila je rješenje kojim se briše Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom CAPITAL-u likvidaciji iz Registra fondova koji se vodi u Komisiji;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova depozitara fonda „ASA Banci“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta UNIS KOMERC dioničko društvo.
Dokument
Zapisnik sa 8. sjednice Komisije Preuzimanje download