Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 80. sjednici održanoj 8.6.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI “TUZLA” TUZLA;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "BROVIS" d.d. Visoko;
  • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost AMRI SMAJLOVIĆ za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom PROF PLUS d.d. Sarajevo;
  • Izvještaj o radu Komisije za 2022. godinu;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata po prijavi emitenta Dioničko društvo Sarajevoputevi Sarajevo;
  • Zaključak kojim se obustavlja postupak kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH koji je pokrenut dana 04.05.2023. godine na zahtjev emitenta "TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo u predmetu zbog odustanka stranke od zahtjeva;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta CROATIA-REMONT d.d. Čapljina;
  • Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost ponude za preuzimanje društva Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioničko društvo Bugojno (ciljno društvo), odobrenoj rješenjem Komisije, broj: 04/1-19-11/20 od 27.4.2023. godine, društvu A-Best društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik (ponudilac).