Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 81. sjednici održanoj 13.6.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je:

  • Rješenje kojim se utvrđuje zajedničko djelovanje društva TAK d.o.o. Sarajevo, društva Okac d.o.o. Goražde i Oković Halila, kod preuzimanja društva POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde, te kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde (ciljno društvo) društvu TAK d.o.o. Sarajevo (ponudilac), sa svim elementima ponude.