Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 82. sjednici održanoj 16.6.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Zatvoreno Trgovačko Dioničko Društvo "VJETRENICA" Vitez;
  • Ažurirana Lista revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima za 2023. godinu;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla, i to Danijel Grubeša – predsjednik, Eldina Kurt - član sa jedinstvenim identifikacijskim brojem: ZJP-031-05.