Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 84. sjednici održanoj 4.7.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se Registra emitenata briše se emitent "HIDRO-ELEKTRO-TERMO INSTALACIJE i GRAĐENJE" dioničko društvo Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-86/02 od 28.02.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-300-532;
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi Nadzornog odbora Društva za upravljanje fondovima „Euro- Investment“ d.d. Tuzla Vedad Selimbegović – član, Eldin Brčaninović – član;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuje član Nadzornog odbora Društva za upravljanje fondovima „LILIUM ASSET MANAGEMENT“ d.o.o. Sarajevo Azra Babović iz Sarajeva – predsjednik;
 • Rješenje kojim se daje saglasnost Aldini Avdić rođ. Pita za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost Saši Mulaliću za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo;
 • Obavještenje o ispunjavanju uslova za ostanak društva UHY REVIDENT d.o.o. Mostar na Listi revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima i ažurirana Lista revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima;
 • Rješenje kojim se odbija izdavanje prethodne saglasnosti Adiju Muliću za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu Privredno društvo "RIBA NERETVA" Proizvodnja i promet slatkovodne ribe d.d. Konjic, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se nadzorni odbor emitenta "ALUMINIJ" dioničko društvo Mostar;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost TARIKU KRILIĆU iz Sarajeva za obavljanje funkcije direktora zatvorenog investicijskog fonda BOSFIN d.d Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "BITUMENKA" proizvodnja izolacionih materijala, dioničko društvo Sarajevo za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata.
Dokument
Lista revizorskih društava za pružanje usluge revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima Preuzimanje download
Rješenje o brisanju emitenta iz registra emitenata - HETIG Preuzimanje download