Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 85. sjednici održanoj 7.7.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Dioničarsko društvo za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo "POBJEDA-RUDET" Goražde;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta ENERGOPETROL d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta DELMINIUM D.D. Tomislavgrad za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata, kao neosnovan;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Dioničko društvo "BUSCHERHOFF-PLASTIKAL" Kalesija;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta HIDROMONTAŽA Dioničko društvo za proizvodnju, montažu i održavanje hidrograđevinske opreme i instalacija, Sarajevo;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta "TEHNOMEHANIKA" d.d. Proizvodnja i usluge Orašje za odobrenje promjene oblika organizovanja društva, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao neosnovan;
  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent INSTITUT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE D.D. SARAJEVO upisan po rješenju Komisije broj: 03/2-19-23/05 od 10.2.2005. godine pod registarskim brojem upisa: 01-696-1963.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - INIT DD SARAJEVO Preuzimanje download