Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 87. sjednici održanoj 26.7.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „GLOBUS-Konfekcija“ dioničko društvo Kiseljak;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "ZAVOD ZA VODOPRIVREDU" Dioničko društvo za istraživanja, studije, projektovanja i konsalting Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta "CITY PARK" Društvo za trgovinu i usluge d.d. Sarajevo;
  • Rješenje po zahtjevu Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo u predmetu davanja saglasnosti na promotivne informacije za otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom kojim upravlja Društvo;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuje Esad Omerović kao član nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom Herbos fond d.d. Tuzla;
  • Rješenje kojim se u registar fondova upisuju članovi nadzornog odbora Društva za upravljanje fondovima Euro-Investment d.d. Tuzla u sastavu: Adnan Delić – predsjednik, Vedad Selimbegović i Mirza Hadžiosmanović – članovi;
  • Rješenje kojim se u registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" d.d. Gradačac;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitent Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar.