Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 88. sjednici održanoj 28.7.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je:

  • Rješenje o uspješnosti preuzimanja društva POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE Dioničko društvo za proizvodnju sportske, lovačke i privredne municije Goražde (ciljno društvo) od strane društva TAK d.o.o. Sarajevo (ponudilac).
Dokument
Okončana ponuda za preuzimanje društva Pobjeda Tehnology Goražde - PTG od strane TAK d.o.o Sarajevo Preuzimanje download