Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 9. sjednici održanoj 15.12.2021. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti:

 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Otvoreno dioničko društvo Trgovina "BORAC" Travnik;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala, Kiseljak;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava upis povećanja osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava emitentu HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo Široki Brijeg u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registru emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "MAJEVICA" Srebrenik;
 • Usvojila je rješenje kojim se djelimično udovoljava zahtjevu emitenta Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo u predmetu upisa članova nadzornog odbora emitenata u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava po zahtjevu emitenta Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbacuje zahtjev emitenta Dioničko društvo TIP “DEKORATIVA” Prozor-Rama za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je zaključak kojim se obustavlja upravni postupak kod Komisije, u predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" d.d. Gradačac, zbog odustanka stranke od zahtjeva;
 • Usvojila je zaključak o obustavi upravnog postupka kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, u predmetu upisa promjene članova nadzornog odbora emitenta "GRADITELJ" dioničko društvo Čitluk zbog odustanka stranke od zahtjeva;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta "PRETIS" Društvo za proizvodnju i promet proizvoda sa posebnom namjenom d.d. Vogošća;
 • Usvojila je rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom po prijavi emitenta PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta „BINAS“ Dioničko društvo Bugojno za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se proglašava uspješnom emisija dionica zatvorenom ponudom po prijavi emitenta DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo sa potpunom odgovornošću "NATRON" Maglaj;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo „ANGROPREDUZEĆE“ Cazin;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo za upis promjene člana nadzornog odbora društva u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Hotelsko-ugostiteljsko-turističko dioničko društvo „ADUNA“ Bihać za upis članova nadzornog odbora društva u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Društvo za proizvodnju, promet i usluge “ZADRUGAR” d.d. Jajce;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ENERGOINVEST d.d. – Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Trgovinsko poduzeće za promet na veliko i malo distributivni centar „Sarajevo“ d.d.;
 • Usvojila je rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za upis članova nadzornog odbora u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije;
 • Usvojila je rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost na izmjeni Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BIG Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo;
 • Usvojila je rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva “OKO“ Grafičko-izdavačka kuća d.d. Sarajevo – Ilidža (ciljno društvo) društvu Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost „avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo (ponuditelj) u zajedničkom djelovanju sa društvom „AVAZ“ Društvo za nekretnine, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. Sarajevo i Azra Radončić sa svim elementima ponude.
Dokument
Zapisnik sa 9. sjednice Komisije Preuzimanje download