Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 90. sjednici održanoj 3.8.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena nadzornog odbora emitenta "NOVI CENTAR" DIONIČKO DRUŠTVO Zavidovići;
  • Zaključak kojim se odbacuje prijava za upis članova nadzornog odbora Dioničkog društva "CENTRALNO GRIJANJE" za distribuciju toplotne energije Tuzla u Registar emitenata u ponovljenom postupku po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu;
  • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva "SANITEKS" dioničko društvo Velika Kladuša (ciljno društvo) društvu „PREVENT NEKRETNINE“ d.o.o. Visoko (ponudilac) u zajedničkom djelovanju sa društvima Prevent cables d.o.o. Tomislavgrad i Pro Consulting d.o.o. Sarajevo;
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta TP "Jablanka" d.d. Jablanica;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo RUDARSKI INSTITUT Tuzla.