Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 91. sjednici održanoj 17.8.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena nadzornog odbora emitenta Registar UTP “PELVA” d.d. Jajce;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena nadzornog odbora emitenta "RUDNICI GIPSA" ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Donji Vakuf;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. Konjic;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se „HASIČEVIĆ“ d.o.o. društvo za reviziju, računovodstvo, finansije i konsalting Gračanica uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira;
 • Rješenje kojim se Bizplus Finance Društvo za računovodstvo i reviziju d.o.o. Sarajevo uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO RUDNIK SOLI “TUZLA” TUZLA;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta "BITUMENKA" proizvodnja izolacionih materijala, dioničko društvo Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "BAGS ENERGOTEHNIKA" Dioničko društvo, Vogošća;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "ŠUMAPROJEKT" dioničko društvo za projektovanje i inžinjering u drvnoj industriji, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju se članovi nadzornog odbora emitenta „SOKO Zrakoplovstvo“ dioničko društvo Mostar;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev LILIUM ASSET MANAGEMENT Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, za izdavanje dozvole za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev Društva za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo za izdavanje dozvole za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo;
 • Zaključak kojim se odbacuje zahtjev LILIUM ASSET MANAGEMENT Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo za izdavanje dozvole za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla, zbog formalnih nedostataka;
 • Rješenje kojim se odobrava zahtjev društva ASA Banka d.d. Sarajevo, kao upravitelja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom BONUS d.d. Sarajevo, za prijenos administrativnih poslova iz člana 23. stav (2) tačka c) Zakona o investicijskim fondovima, na Lilium Asset Management Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu Dioničko društvo za međunarodnu i unutrašnju špediciju i uskladištenje robe "INTERŠPED TUZLA" Tuzla, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “MARKET-KOMERC” dioničko društvo Zenica upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-458/02 od 17.9.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-461-804;
 • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioničko društvo Bugojno za upis promjene članova nadzornog odbora u Registar emitenata;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta ŠUMARSTVO „PRENJ“ dioničko društvo Konjic;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent UNIS INŽENJERING d.d. Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-110/02 od 29.3.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-323-565;
 • Upozorenje Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo u vezi s postupanjem po Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira;
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada;
 • Upozorenje o obavezi postupanja po Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira;
 • Odluka o izmjeni Odluke o Planu nabavki za 2023. godinu.
Dokument
Lista aug 2023 Preuzimanje download
Bizplus za Sl. novine HR Preuzimanje download