Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 92. sjednici održanoj 31.8.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST „SPREČA“ d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište „SLANA BANJA“ Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Privredno društvo Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta „Transturist“ dioničko društvo Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta Društvo za građevinske radove i usluge „ŽGP ZENICA“ d.d.;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI;
 • Rješenje koji se iz Registra emitenata briše emitent UNIS "KOVINA" - dioničko društvo za proizvodnju specijalnih vozila i dijelova Visoko upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-242/02 od 28.5.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-378-652;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “RUDNIKTRANS” Dioničko društvo Zenica upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-19/02 od 24.1.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-251-477;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Privredno društvo za eksploatacije i preradu „RUDAR“ dioničko društvo Konjic upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-557/02 od 7.11.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-492-872;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “HUM” Dioničko društvo za antikorozivno molersko-farbarske radove Sarajevo d.d. Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-343/01 od 22.11.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-153-361;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent DIONIČKO DRUŠTVO “CENTRAL” TUZLA upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-552/02 od 23.10.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-486-861;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Društvo za proizvodnju, promet i usluge “EKO” d.d. Žepče upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-26/03 od 6.2.2003. godine pod registarskim brojem upisa: 01-534-1006;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše Dioničko Društvo DIP „OŠTRELJ“ Bosanski Petrovac upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-563/02 od 19.11.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-495-889;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent "Bristol" d.d. Mješovito hotelsko turističko i trgovinsko preduzeće Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03/2-19-41/07 od 1.2.2007. godine pod registarskim brojem upisa: 01-747-2930;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Dioničko društvo “PROMET” Olovo upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-60/04 od 5.2.2004. godine pod registarskim brojem upisa: 01-633-1496;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent “GraPek” dioničko društvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda i tgovina na veliko i malo Kakanj upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-46/03 od 14.2.2003. godine pod registarskim brojem upisa: 01-541-1016;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Društvo građevinskih i zanatsko uslužnih djelatnosti “Zening” d.d. Zenica upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-146/04 od 12.3.2004. godine pod registarskim brojem upisa: 01-648-1545;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Trgovačko preduzeće „Rudhem“ dioničko društvo Tuzla upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-229/01 od 27.09.2001. godine pod registarskim brojem upisa: 01-95-275;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Grafičko izdavačko privredno društvo “BOSNAGRAF” d.d. Visoko upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-282/04 od 26.5.2004. godine pod registarskim brojem upisa: 01-671-1622;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Epszerk-Pannonia Invest d.d. Sarajevo upisan po rješenju Komisije broj: 03/2-19-232/12 od 27.09.2012. godine pod registarskim brojem upisa: 01-786-4782;
 • Rješenje kojim se daje suglasnost na imenovanje Adija (Emir) Ahića za direktora društva VGT Broker d.o.o. Visoko;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva "TVORNICA ALATA GORAŽDE" dioničko društvo Goražde, (ciljno društvo), Tafro Hasanu, Rabite 13, Goražde (ponudilac), sa svim elementima ponude;
 • Rješenje kojim se daje saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija, Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo, broj: 772/23 od 09.08.2023. godine;
 • Rješenje kojim se oduzima Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo, izdata Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/2-19-51/20 od 31.1.2022. godine;
 • Zaključak o obustavi postupka po zahtjevu ABDS Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo za održavanje dozvole za investicijskog savjetnika/ menadžera Adnana Smajlovića;
 • Rješenje kojim se u registar fondova upisuje promjena člana Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo, Amra Smajlović umjesto Seada Dizdarevića.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - RUDAR dd Konjic Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta -UNIS KOVINA - dioničko društvo za proizvodnju specijalnih vozila i dijelova Visoko Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - MHTTP BRISTOL dd Sarajevo Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - dd DIP OŠTRELJ Bosanski Petrovac Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - Grafičko izdavačko privredno društvo “BOSNAGRAF” d.d. Visoko Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - MHTTP BRISTOL d.d. Sarajevo Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - CENTRAL DD TUZLA Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - PROMET d.d Olovo Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - GraPek dd Zenica Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenta - Rudhem dd Tuzla Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - EPSZERK - PANNONIA INVEST dd Sarajevo Preuzimanje download
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - RUDNIK TRANS d.d Zenica Preuzimanje download