Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 93. sjednici održanoj 7.9.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se po prijavi emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo u Registar emitenata upisuje sticanja vlastitih dionica;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta RMK PROMET ZENICA, domaća i međunarodna trgovina, dioničko društvo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta DELMINIUM D.D. Tomislavgrad;
  • Rješenje kojim se Enesu Efendiću iz Sarajeva izdaje dozvola za obavljanje poslova brokera u prometu vrijednosnim papirima u Federaciji BiH;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje nadzorni odbor emitenta Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo;
  • Zaključak kojim se odbacuje zahtjev emitenta "CENTROTRANS-TRANZIT" dioničko društvo za prevoz i pretovar robe, remont i servis vozila, za odobrenje upisa promjene oblika društva, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u Registar emitenata;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "CENTRALNO GRIJANJE" za distribuciju toplotne energije Tuzla.