Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 96. sjednici održanoj 18.9.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Izjašnjenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa 4. zaključkom sa 6. sjednice Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.