Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 97. sjednici održanoj 22.9.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta HIDROMONTAŽA Dioničko društvo za proizvodnju, montažu i održavanje hidrograđevinske opreme i instalacija, Sarajevo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPREČA" d.d. Tuzla;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta Dioničko društvo "BH Telecom" Sarajevo;
 • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Privredno društvo za prevoz putnika i robe “AUTOTRANS” d.d. Vareš upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-275/03 od 24.6.2003. godine pod registarskim brojem upisa: 01-587-1179;
 • Rješenje kojim se odobrava promjena oblika organizovanja emitentu Građevinsko-uslužno preduzeće "UNIVERZAL" dioničko društvo Zenica, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva "LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko, Arnautovići bb; 71300 Visoko (ciljno društvo) društvu „WOOD TEAM“ Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Ilijaš (ponudilac), sa svim elementima ponude;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Edinu Hrnjici za članstvo u nadzornom odboru RAIFFEISEN INVEST Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se izdaje prethodna saglasnost Peteru Žilineku za članstvo u nadzornom odboru RAIFFEISEN INVEST Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo;
 • Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost na promotivne informacije o Raiffeisen CASH Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom, Raiffeisen EURO BOND Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i Raiffeisen BALANCE ESG Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom u skladu sa Zahtjevom za odobrenje promotivnih informacija Raiffeisen INVEST Društva za upravljanje fondovima d.d. Sarajevo broj 867/23 od 07.09.2023. godine;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje se 3.233 vlastitih dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM, uz istovremeno brisanje 3.233 dionica zaposlenih, po prijavi emitenta Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora "BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA" D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST KISELJAK;
 • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena članova nadzornog odbora emitenta PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO;
 • Rješenje kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva „BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA“ D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST KISELJAK (ciljno društvo) društvu „ROBOT GENERAL TRADING Co“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i usluge Sarajevo (ponudilac), sa svim elementima ponude.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - Autotrans dd Vareš Preuzimanje download