Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj 98. sjednici održanoj 27.9.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se iz Registra emitenata briše emitent Privredno društvo "RIBA NERETVA" Proizvodnja i promet slatkovodne ribe d.d. Konjic upisan po rješenju Komisije broj: 03-19-472/02 od 26.09.2002. godine pod registarskim brojem upisa: 01-466-817;
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuju članovi nadzornog odbora emitenta APRO „FLORAMI“ dioničko društvo Mostar;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta “KOMUNALAC” d.d. za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode, Kladanj za upis promjene člana nadzornog odbora prema Odluci XXI Skupštine društva od 29.05.2019. godine.
Dokument
Rješenje o brisanju iz registra emitenata - RIBA NERETVA Preuzimanje download