Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 99. sjednici održanoj 3.10.2023. godine, postupajući u okviru svojih nadležnosti, usvojila je sljedeće:

  • Rješenje kojim se Društvo za reviziju i usluge „ZUKO“ d.o.o. Sarajevo uvrštava na Listu revizorskih društava za pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira;
  • Rješenje kojim se utvrđuje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva „MEDIKOMERC“ Dioničarsko društvo Sarajevo za unutrašnju i spoljnu trgovinu medicinskim robama (ciljno društvo) društvu „NET publishing“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo (ponudilac);
  • Rješenje kojim se u Registar emitenata upisuje promjena člana nadzornog odbora emitenta "TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde;
  • Rješenje kojim se odbija zahtjev emitenta “KOMUNALAC” d.d. za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode, Kladanj za upis promjene člana nadzornog odbora;
  • Upozorenje o obavezi postupanja po Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira koje će se uputiti svim emitentima koji nisu postupili po odredbama Pravilnika.
Dokument
Uvrštavanje na listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja registra, berze i profesionalnih posrednika, te obavljanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena d.d i emisije vp - ZUKO d.o.o Sarajevo Preuzimanje download