Ime i prezime Adnan Bunjo
Adresa Antuna Branka Šimića 6, Kiseljak
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje Dipl. oec.
Datum izdavanja 21.12.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/1-19-378/17
Broj dozvole B-01-131-17
Telefon 066372533
E-mail adnan.b@aw-broker.ba