Ime i prezime Nadira Čenanović
Adresa Azize Šačirbegović 128. Sarajevo
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje broker
Datum izdavanja 14.09.2017
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/1-19-227/17
Broj dozvole B-07-083-07
Telefon +38733287647
Fax +38733567297
E-mail nadira.cenanovic@raiffeisengroup.ba