Ime i prezime Enes Efendić
Adresa Višnjik 5 Sarajevo
Vrsta dozvole Brokerska dozvola
Zvanje Prof. odbrane i sigurnosti
Datum izdavanja 07.09.2023
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/2-19-211/23
Broj dozvole B-07-098-07
Telefon 061584338
E-mail eefendić4@gmail.com