Ime i prezime Asja Grđo
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 05.12.2011
Broj rješenja o izdavanju dozvole 04/3-19-394/11
Broj dozvole I-09-25/11