Ime i prezime Ademir Osmanović
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 22.03.2018
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/1-19-53/18
Broj dozvole I-07-38/18