Ime i prezime Ademir Osmanović
Adresa Grbavička 58
Vrsta dozvole Investicijsko savjetovanje
Datum izdavanja 22.03.2018
Broj rješenja o izdavanju dozvole 05/1-19-53/18
Broj dozvole I-07-38/18
Telefon + 387 33 728 606
E-mail ademir.osmanovic@raiffeisengroup.ba